Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Green Dates - RM Import A/S

Norgesvej 4, 8450 Hammel

CVR nr.: 27178626

Mail: info@greendates.dk

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en¬†ekstern DPO, men hvis du har sp√łrgsm√•l til behandlingen af dine personoplysninger, s√• kan du kontakte os via mail p√• info@greendates.dk

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, har vi f√łlgende behandlingsaktiviteter.

Bes√łg p√• hjemmeside

N√•r du bes√łger vores hjemmeside, s√• anvender vi cookies, for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan l√¶se mere om i vores [cookiepolitik].

Kommunikation med potentielle kunder

N√•r du har sp√łrgsm√•l til vores side, eller √łnsker at h√łre mere om vores services, s√• kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • Email

Herigennem vil vi behandle dine¬†personoplysninger, s√• vi kan indg√• en dialog med dig fx svare p√• sp√łrgsm√•l om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle f√łlgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, n√•r det st√•r klart, om du √łnsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udeståender er afsluttet, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig ‚Äď og du kan altid framelde dig dette igen.¬†

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser mm.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver, at du angiver din mailadresse og trykker tilmeld til at modtage nyhedsbreve. På denne måde sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger s√• l√¶nge, du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, stopper vi ogs√• med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 √•r, s√• bortfalder dit samtykke som f√łlge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogf√łring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogf√łringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsf√łring. Heraf kan der fremg√• almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogf√łringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Databehandlere

F√• kan klare alt selv, og det samme g√¶lder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter vi os af leverand√łrer, hvoraf nogle kan v√¶re databehandlere.

Eksterne leverand√łrer kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, r√•dgivning, IT-hosting eller markedsf√łring.¬†

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi h√łje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indg√•r derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der h√•ndterer personoplysninger p√• vores vegne for at h√łjne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afg√łrelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afg√łrelser.

Tredjelandeoverf√łrsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/E√ėS, eller som opbevarer data i EU/E√ėS.¬†

I nogle tilf√¶lde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/E√ėS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indf√łrt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.¬†

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indf√łrt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at √łge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via l√łbende awareness tr√¶ning, GDPR kursus, samt ved at gennemg√• vores GDPR-procedurer med medarbejderne.¬†

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil g√łre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, s√• vi kan hj√¶lpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilf√¶lde ret til at f√• behandlingen af dine personoplysninger begr√¶nset. Hvis du har ret til at f√• begr√¶nset behandlingen, m√• vi fremover kun behandle oplysningerne ‚Äď bortset fra opbevaring ‚Äď med dit samtykke, eller med henblik p√• at retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilf√¶lde ret til at g√łre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan ogs√• g√łre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsf√łring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilf√¶lde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart format samt at f√• overf√łrt disse personoplysninger fra √©n dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.